Concept development nieuw hotelproject op Rhôneweg Amsterdam-Sloterdijk II

De eigenaar van het Rhône Congres en Party Center vond in The Hospitality Studio de juiste partner voor de ontwikkeling van een hotel concept in het ‘Nee, tenzij gebied’ Amsterdam-Sloterdijk II.

Hiervoor bedachten we het hybride concept ‘Buurthuis van de 21e eeuw’. Een multifunctioneel gebouw dat door zijn verscheidenheid aan functies buurt, bewoners en gebruikers met elkaar zal verbinden.

Nieuw hotelproject Rhôneweg Amsterdam-Sloterdijk II

Met vader en zoon zijn we sinds mei 2017 aan een bijzonder avontuur bezig. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West heeft het concept omarmd en de centrale stad is positief gestemd over de ambities van de familie. Uitgangspunt is dat het beoogde hotelconcept onderdeel wordt van de gebiedsontwikkeling, die Sloterdijk gaat transformeren naar een woon, werk en leefgebied. Ons bureau is nauw bij deze ontwikkeling betrokken.

Update: 2022
Vertegenwoordigers van Stadsdeel Nieuw-West hebben bij monde van burgemeester en wethouders besloten geen toekenning te verlenen aan nieuwe hotelontwikkelingen in Sloterdijk-II, ondanks dat het een ‘Nee, tenzij gebied’ is. Waarmee ons project met de eigenaar van Rhône Congres en Party Center is gestopt.
De keuze van het stadsdeel hangt nauw samen met het huidige sentiment bij bewoners en politiek dat er te veel toeristen in de stad zijn.